පොලිස් ප්‍රධානීන් රැසකට හදිසි ස්ථාන මාරු

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 6 දෙනෙක් ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරීන් 15 දෙනෙක් සඳහා ස්ථාන මාරු ලබාදී තිබෙනවා.

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ තීරණය පරිදි පොලිස්පතිවරයා විසින් අදාළ ස්ථාන මාරුවිම් සහ තනතුරුවලට පත් කිරිම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියෝග කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles