ජනපති සටන අත් නොහරී- නීතිපති සේවා දිගුව යළි ව්‍යවස්ථා දායක සභාව වෙත

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනපතිවරයාට පැවරී තිබෙන බලතල අනුව නීතිපති සංජය රාජරත්නම්ට මාස 6ක සේවා දිගුවක් ලබා දීමේ නිර්දේශය ලබා ගැනීමට නැවත වරක් ව්‍යවස්ථා දායක සභාව වෙත යැවීමට ජනපතිවරයා සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

පසුගිය දා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේදී එම නිර්දේශය ලබා දීම බහුතර ඡන්දයෙන් පරාජයට පත් වුණා.

කෙසේ වෙතත්, 21 වැනි සංශෝධනය යටතේ ජනාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශය මත අගවිනිසුරු, නීතිපති ඇතුළු තනතුරු වෙනුවෙන් පුද්ගල නම් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට යොමු කර එහි අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වෙනවා. එහිදී යම් නමක් ප්‍රතික්ෂේප වන්නේ නම් යළිත් එය ඉදිරිපත් කිරීමට ජනපතිවරයාට හැකි බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles