රන් මිල පහළට

ඉකුත් දිනවලට සාපේක්ෂව අද දිනයේ රන් මිල පහළ ගොස් තිබෙනවා.

අද (25) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 178,500ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

කැරට් 24 රන් පවුමක මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 193,000ක් ලෙසය.

පසුගිය දිනවල කැරට් 22 රන් පවුමක් රුපියල් 180,800ක් ලෙසත් කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් 195,500ක් ලෙසත් සටහන් වූවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles