රන් මිල පහළට

මෙරට රන් වෙළඳපොළ මිල සටහන් අනුව අද (10) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 174,800ක් ලෙස සඳහන් වෙනවා.

කැරට් 24 රන් පවුමක මිල සටහන් වෙන්නේ රුපියල් 189,000ක් ලෙසයි.

පසුගිය දිනවලට සාපේක්ෂව අද දිනයේ රන් මිල පහළ ගොස් තිබෙන අතර ඉකුත් දිනවල කැරට් 22 රන් පවුමක් රුපියල් 176,700ක් ලෙසත් කැරට් 24 රන් පවුමක් රුපියල් 191,000ක් ලෙසත් සටහන් වී තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles