රත්රන් මිල ඉහළට

මෙරට රන් වෙළඳපොල මිල ගණන් අනුව අද (18) දිනයේ රත්තරන් මිල තවත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 180,400ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

කැරට් 24 රන් පවුමක මිල සටහන් වෙන්නේ රුපියල් 195,000ක් ලෙසය.

පසුගිය දිනවල කැරට් 22 රන් පවුමක මිල 178,500ක් ලෙසත් කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් 193,000ක් ලෙසත් සටහන් වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles