රන් මිල පහළ යයි

අද (27) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 177,100ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

කැරට් 24 රන් පවුමක මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 191,500ක් ලෙසය.

පසුගිය දිනවලට සාපේක්ෂව වෙළඳපොළේ රන් මිල පහළ ගොස් තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles