විදුලි බිල සංශෝධිත මිල ගණන් මෙන්න

විදුලි ගාස්තු ජූලි මස 1 වැනිදා සිට අඩු කරන බව විදුලි බල හා බලශක්තිය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර පවසනවා.

ඒ අනුව විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමේදී විදුලි ඒකකයක මිල අඩුවන ආකාරය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

විදුලි ඒකක 0 -30 දක්වා ඒකකයක මිල රුපියල් 8 සිට රුපියල් 6 දක්වාත් , ඒකක 31 සිට 60 දක්වා ඒකකයක මිල රුපියල් 20 සිට රුපියල් 9 දක්වාත්, ඒකක 61 සිට 90 දක්වා ඒකකයක මිල රුපියල් 30 සිට 18 දක්වාත්, ඒකක 91- 180 දක්වා ඒකකයක මිල රුපියල් 50 සිට 30 දක්වාත් විදුලි ගාස්තු අඩුකිරීමට නියමිතයි.

මේ සම්බන්ධ යෝජනාව හෙට හෝ ලබන සඳුදා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට යොමු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles