පාවෙන ජැටියෙන් ගාසා වෙත මානුෂීය ආධාර

අමෙරිකානු හමුදා සෙබළුන් සහ නාවිකයින් දහස් ගණනකගේ සහායෙන් ඩොලර් මිලියන 320ක් වැය කරමින් අමෙරිකාව පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ දී ගාසා තීරයේ තාවකාලික පාවෙන ජැටියක් ඉදි කිරීම ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව ගාසා තීරයට මානුෂීය ආධාර ප්‍රවාහනය කිරීමේ නව මාර්ගයක් විවර කරමින් එම ජැටිය හරහා පළමු ආධාර තොගය ගාසා තීරය වෙත ළඟාවී තිබෙනවා.

දෛනික ආධාර ටොන් 500ක් ගාසා තීරය වෙත ප්‍රවාහනය කිරීම අමෙරිකාවේ අරමුණ වන අතර ගුවනින් හෝ මුහුදින් පළමුව සයිප්‍රස් වෙත ප්‍රවාහනය කෙරෙන ආධාර අමෙරිකාවේ සහ ඊශ්‍රායලයේ පරීක්ෂාවෙන් පසුව ගාසා වෙරළට ආසන්න පාවෙන ජැටිය වෙත නැව්ගත කරනු ලබනවා.

දැනට දෛනික ආධාර රැගත් ට්‍රක් රථ 90ක් පමණ මෙම පාවෙන ජැටිය හරහා ප්‍රවාහන කළ හැකි අතර දෛනික ට්‍රක් රථ 150ක් පමණ යැවීමට සැලසුම් කර ඇතැයි සඳහන්.

නමුත් එක්සත් ජාතීන් අවධාරණය කරන්නේ ගාසාහි උද්ගතව ඇති මානුෂීය අර්බුදය පාලනයට නම් දෛනික ට්‍රක් රථ 500ක් පමණ අවශ්‍ය බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles