ලොව සුපතළ ලක් මිනිරන් අත්කර ගන්න ඉන්දියාවේ සූදානමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිරන් පතල් අත් කර ගැනීමට ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව ප්‍රෙස් ට්‍රස්ට් ඔෆ් ඉන්දියා වාර්තා කරනවා.

ලිතියම් අයන් සහ අනෙකුත් බැටරි සඳහා අවශ්‍ය වන නිසාවෙන් මිනිරන් සඳහා වන ඉල්ලුම ලෝක වෙළඳපොලේ ඉහළ යමින් පවතින බවයි පැවසෙන්නේ.

මෙරටින් හමුවන මිනිරන් උසස් තත්වය නිසා ලොව ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන අතර ඒවා ලොව පිරිසිදුම මිනිරන් අතරට ගැනෙනවා.

පසුගිය වසරේ ඉන්දීය රජය විසින් වැදගත් ඛනිජ වර්ග 30ක් නම් කරන ලද අතර එයට මිනිරන් ද ඇතුළත් වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles