සම්බන්ධන්ගේ අභාවයෙන් හිස් වූ පාර්ලිමේන්තු අසුන කුගදාසන්ට

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්.සම්බන්ධන්ගේ අභාවයෙන් හිස්වන පාර්ලිමේන්තු අසුන එම සන්ධානයේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් මනාප ලැයිස්තුවේ මීළඟට සිටින අපේක්ෂකයා වන කදිරවේලි සන්මුගම් කුගදාසන්ට ලැබීමට නියමිතව තිබෙනවා.

පසුගිය මහ මැතිවරණය සදහා දෙමළ ජාතික සන්ධානය යටතේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ කළ ඔහු ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව 16770ක්.

ඒ අනුව ඉදිරි දිනයකදී සම්බන්දන් මන්ත්‍රීවරයාගේ අභාවයෙන් හිස් වූ පාර්ලිමේන්තු අසුන සඳහා කදිරවේලි සන්මුගම් කුගදාසන් නම් කර ඒ් පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසමට දැනුම්දීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles