කළුතරදී සාර්ථකව අවසන් වූ Lankaline – Medialine තෙවැනි වැඩමුළුව!

Lankaline වෙබ් අඩවිය විසින් සිදු කරන සිය තෙවැනි සමාජ සත්කාරය සඳහා පසුගිය ජුනි 15 කළුතර සිසෙන්කෝ අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්වුණා. ඒ කළණ දම්සර මාධ්‍ය ගුරුවරයාගේ සිසුන් සමඟයි.

අවපසට යන මාධ්‍ය සංස්කෘතිය, මාධ්‍ය භාවිතාව, මාධ්‍ය වගකීම යහපත් ලෙස වෙනස් කර ගැනීමට කළ හැකි අපගේ මැදිහත්වීම වෙනුවෙන් අප තෝරාගත්තේ මාධ්‍ය ඉගෙන ගන්නා සිසු දරු දැරියන් හමුවීමයි. ඔවුන් සමඟ සංවාදයක් නිර්මාණය කර ගැනීමයි.

Lankaline – Medialine යනුවෙන් හඳුන්වන එම වැඩසටහන අප මෙවර සිදු කළේ කළුතර සිසෙන්කෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ. එහි උසස්පෙළ මාධ්‍ය විෂය උගන්වන කළණ දම්සර ගුරුවරයාගේ ක්ලාස් එකේ සිසු-සිසුවියන් එක්ක.

මෙම වැඩසටහන පැය තුනක් පමණ පුරා ඉතා හොඳින් පැවැත්වුණා. සිසු දරු දැරියන් සහ Lankaline අප බොහෝ දේ හුවමාරු කරගත්තා.

එසේ ම සිසු දරු දැරියන්ගේ මාධ්‍යකරණයට ඉඩක් Lankaline වෙබ් චැනල් හරහා ලබා දෙන්නත් අපි ඉඩක් හදාගත්තා.

පහතින් පළ වෙන්නෙ, ඒ අවස්ථාවේ ඡායාරූපමය මතක ප්‍රමාණයක්.

ඔබේ ක්ලාස් එකටත් ඇවිත් කතා කරන්න-සංවාදයක් හදාගන්න-වැඩකරන්න අපි ලෑස්තියි. අපි සමාජයට ආදරෙයි. මාධ්‍යයට ආදරෙයි. ඉතින් අපි මේ දේ කරන්න එන්නෙ කිසිදු අයකිරීමකින් තොරවයි.. ඔබට පුළුවන් අපිට කතා කරලා දිනයක් වෙන් කරගන්න.

දුරකතන අංක – 0714668985/ 0768118311

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles