ලාෆ්ස් ගෑස් මිලත් අඩුවෙයි

අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලාෆ්ස් ගෑස් මිල අඩු කළ බව එම සමාගම නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 160කින් අඩු කිරීමට එම සමාගම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එහි නව මිල රුපියල් 3680ක් ලෙසයි සඳහන් වන්නේ.

කිලෝ ග්‍රෑම් 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 65කින් අඩු වී ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 1477 ක් ලෙස දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles