සීනි බදු වංචාවෙන් රජයට කෝටි ගාණක පාඩුවක්

සීනි බදු වංචාවෙන් රුපියල් කෝටි 1700 ක පමණ මුදලක් රජයට අහිමි වී ඇතැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (22) පවසා සිටියා.

මෙසේ අහිමි වූ ආදායමින් රුපියල් කෝටි 50ක පමණ මුදලක් අදාළ සමාගම් වලින් දැනට අය කරගෙන ඇති බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ළඟදීම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවත් අවධාරණය කළා.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බවද ඔහු කියා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles