රජයේ ආයතනවල තිබූ කෝටි ගාණක වාහන අතුරුදහන්‌ වෙයි

රජයේ ආයතන රැසක රුපියල් කෝටි ගණන් වටිනා වාහන පන්දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් අස්ථානගතවී ඇතැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසනවා.

ඒ අනුව මෙම අස්ථානගත වාහන සොයා ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පවරන ලෙසට වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් විගණන කාර්යාලය නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

බොහෝ රජයේ ආයතනවල වාහන සංචිත කළමනාකරණය දුර්වල මට්ටමක පවතින බවද අදාළ වාර්තාවේ සඳහන්.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ආරක්ෂක අංශ ඇතුළු ආයතන රැසකට අයත් වාහන මෙසේ අතුරුදන්ව ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අයත් වාහන 1794ක් අතුරුදන්වී ඇති බවට රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී පසුගියදා තොරතුරු අනාවරණය වූ අතර මෙසේ අතුරුදන් වාහන 1794ට මෝටර් රථ 679ක් සහ යතුරුපැදි 1,115ක් ඇතුළත් වෙනවා.

මෙසේ අතුරුදන් වී ඇති වාහනවල වටිනාකම තක්සේරු කිරීමට ජාතික විගණන කාර්යාලයට පවා නොහැකිවී ඇති බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතු වාහන ඇණිය පිළිබඳ කළ නියැඳි පරීක්ෂණයට අනුව වාහන ඇණිය පිළිබඳ අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියද දුර්වල තත්ත්වයකට පත්ව තිබුණු බවත් එම විගණන වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

මේ අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ නමට ලියාපදිංචි කෙරුණු මෝටර් රථ 212 ක් අස්ථානගතවී තිබෙන බව ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන්.

ඒ පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධානීන් විගණන නිලධාරීන්ට ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අදාළ ආයතනවලින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කැඳවීමට කටයුතු කෙරෙන බවයි.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වාහන 880ක්ද දෙපාර්තමේන්තු භාරයේ නොමැති වාර්තා වෙනවා.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතිය අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නමින් හෝ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමින් දෙපාර්තමේන්තු ලිපිනය යටතේ වාහන 2004ක් ලියාපදිංචි වී ඇති අතර ඉන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ වාහන ලේඛනයට අනුව දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් හා පරිහරණය කරනු ලබන වාහන සංඛ්‍යාව 1124ක් බව විගණනය මගින් අනාවරණය කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles