මෝසම් වැසි සැප්තැම්බර් තෙක්!

දැනට පවතින නිරිත දිග මෝසම් තත්වය සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

සක්‍රීය නිරිත දිග මෝසම් තත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ වැසි සහ සුළං තත්වය තවදුරටත් අඛණ්ඩව අපේක්ෂා කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

ජුනි මස මුල් සතියේදී සුළං තත්වයේ අඩුවක් පෙන්නුම් කළද වැසි තත්වය දිගටම පවතිනු ඇති බවත් ඉදිරි දින කිහිපයේ මිලිමීටර් 75 ඉක්මවූ වැසි දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට වැටෙනු ඇති බවත් පැවසෙනවා.

ඉක්මවූ වැසි දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට වැටෙනු ඇති බවත් පැවසෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles