මඩකලපුවේ බලශක්ති ව්‍යාපාරයකට බිලියන 2.2ක ආයෝජනයක්!

සූර්යශක්ති සමාගම මඩකලපුවේ මෙගාවොට් 10ක සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් ගිවිසුමකට අත්සන් තබා තිබෙනවා.

එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජනය දළ වශයෙන් රුපියල් බිලියන 2.2 ක් යෙදවෙනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම සමාගම subsidiary of Solar Universe Ltd සමාගමට අයත් එකක් බවත් මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා නැගෙනහිර පළාතට වැඩි ප්‍රතිලාභ හිමිවනු ඇති බවත් වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles