මාලිමා ආණ්ඩුවෙන් ගොවියන්ට අඩු පොළියට ණය දෙන බැංකුවක්

ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් යටතේ සංවර්ධන බැංකුවක් පිහිටුවා ගොවීන් වෙනුවෙන් අඩු පොලියට ණය ලබා දෙන බව එහි නායක අනුර කුමාර දිසානායක සඳහන් කරනවා.

‘ලෝකයේ කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු වුණු රටවල් කිහිපයක් තිබෙනවා. තායිලන්තය, වියට්නාමය, චීනය, ඉන්දියාව මේ සෑම රටකම සංවර්ධන බැංකුවක් තිබෙනවා. අපි දියුණු සංවර්ධන බැංකුවක් ආරම්භ කරනවා ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය මූලික මුදල් අඩු පොලී අනුපාතිකයකට ලබාදෙන්න.

ඊළඟට වැඩිහිටි ගොවි ජනතාව බලා ගැනීමේ වගකීම තිබෙන්නෙත් ආණ්ඩුවට. ඒ ගොවි ජනතාව සඳහා කෘෂි රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනවා. ඒ ගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ වැඩ කළ නොහැකි තත්ත්වයට පත්වුණාම යැපීමට සමත් ආධාර මුදලක් ලබා දෙනවා’

යනුවෙන් ඔහු ප්‍රකාශ කළේ හිඟුරක්ගොඩ පැවැති එම පක්ෂයේ ගොවිජන රැළියක් අමතමින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles