පාර්ලිමේන්තුවේ කෑම හොඳ මදි – තව හොඳට ඕනෑ : මන්ත්‍රීවරු කියති

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා එහි භෝජනාගාරයෙන් ලබා දෙන ආහාර ගුණාත්මක නැතැයි මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් චෝදනා කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු ගෘහකාරක සභා රැස්වීමේදී මේ බව ඔවුන් කතානායකවරයා වෙත දන්වා තිබෙනවා.

ආහාර සඳහා වැය කරන මුදලට සාධාරණ කෑම වේලක් ඔවුන් ඉල්ලා ඇති අතර කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තු භෝජනාගාර අංශය දැනුවත් කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු වාර්ෂික ආහාර පිරිවැය රුපියල් කෝටි 12ක් පමණ බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles