අයහපත් කාලගුණයෙන් ජනතාවට දැඩි පීඩා

පවතින අයහපත් කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 9ක පවුල් 7323කට අයත් පුද්ගලයින් 29,228ක් පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වී තිබෙන්නේ රත්නපුර, කිලිනොච්චිය, යාපනය,කළුතර,ගම්පහ,කොළඹ,ගාල්ල,මාතර,පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවලට බව එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ අවතැන් වූ පුද්ගලයින් 1775ක් ආරක්ෂිත ස්ථාන 10කට යොමු කර තිබෙනවා.

අධික සුළං සහ නායයාම් හේතුවෙන් නිවාස හානි 164ක් වාර්තා වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles