දානපති නහිල්ගෙන් තවත් විසල් පරිත්‍යාගයක්

ප්‍රකට දානපතියෙකු වන නහිල් විජේසූරිය විසින් කෙළඹ බිෂොප් විද්‍යාලයට රුපියල් මිලියන 270ක මුදල් පරිත්‍යාගයක් සිදුකර තිබෙනවා. ඒ එම විදුහලේ උසස්පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙනුයි.

සිසුන්ගේ අධ්‍යයන අවස්ථා වැඩි දියුණු කරමින් වත්මන් තාක්ෂණය සහිත නවීන ඉගෙනුම් පරිසරයක් ඇති කිරීම මෙයින් අපේක්ෂිත වෙනවා.

නහිල් විජේසූරිය විසින් මෑතකදී රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ හෘද රෝග සත්කාර සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියනයක මුදල් පරිත්‍යාගයක් සිදු කරනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles