වරකාපොළ වාහන තදබදයට කඩිනම් විසඳුමක්

කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ වරකපොළ නගරය ආශ්‍රිතව ඇති වන දැඩි වාහන තදබදයට පිළියම් ලෙස යෝජනා වී ඇති විකල්ප මාර්ගයේ කටයුතු කඩිනමන් ආරම්භ කරන ලෙස මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

පැවැති ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ වැඩකටයුතු අතරමග නවතා දමා තිබුණා.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා සාකච්ඡාවක් පැවැති අතර එහි දී ඉදිරිපත් වූ කරුණු තවදුරටත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී පවත්වනු ලැබුවා.

ඒ අනුව ජූලි මස 15 වැනි දාට පෙර අදාළ මාර්ගයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට එහි දී එකගත්වය පළ වී තිබෙනවා.

මෙම සාකච්ඡාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදයකාන්ත ගුණතිලක, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජූඩ් නිලුක්ෂාන් සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් නිලධාරීන් සහභාගී වූ බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles