පාසල් අනධ්‍යයන සේවකයනුත් වැඩ වැරුමක

අධ්‍යාපන අනධ්‍යන සේවකයන් හෙට 24 සහ අනිද්දා 25 යන දෙදින ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කර සේවයෙන් ඉවත්ව සිටීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට යන බව අධ්‍යාපන අනධ්‍යයන සේවක සංගමය පවසනවා.

තම සේවාව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන ලෙස ඉල්ලා එම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරතවන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

මේ වන විට විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයන්ද දින 50කට වැඩි කාලයක් ගත වූ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරතව සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles