අනුරාධපුර හතර වටේ SPA

මාස කිහිපයක් තුළ අනුරාධපුර නගරයේ පවත්වාගෙන යන සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන (SPA)වල වැඩිවීමක් සිදුව තිබෙනවා.

එම සම්බාහන මධ්‍යස්ථානවල හිමිකරුවන් පාසල් දරුවන්ද ඊට ගොදුරු කරගැනිමට මාන බලමින් සිටින බවට අනුරාධපුර ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරනවා.

නිසි නියාමනයක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් මෙම මධ්‍යස්ථාන ගම්මානවලට ගමන් කරන අතුරු මාර්ගවලද පවත්වාගෙන යන බව සඳහන්.

මෙම සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන නියාමනය කිරීම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකෙරෙන්නේ නම් තවදුරටත් තත්ත්වය වර්ධනය විය හැකි බව ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles