ලං.වි.ම ට බිලියන ගණනක් පාඩු කළ හැටි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවරුන් 130 දෙනෙකු පමණ මෑත කාලය තුළ සේවය හැර ගොස් ඇති බව පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේදි අනාවරණය වී තිබෙනවා.

එහිදී මධුර විතානගේ මන්ත්‍රීවරයා කළ විමසීමේදී ප්‍රතිචාර දක්වමින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාම්‍යාධිකාරී පාලිත පෙරේරා පවසා ඇත්තේ මුළු ඉංජිනේවරු 330 දෙනෙකුගේ පුරප්පාඩු පවතින බවය.

තවද ඒ.එස් පවර් විදුලි බලාගාරය මිලදී ගැනීමට යෝජනා වී තිබුණු අවස්ථාවක එසේ නොකර එමඟින් හදිසි මිලදී ගැනීම් සිදුකිරීමෙන් විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන ගණනක පාඩුවක් සිදුව ඇති බවද කෝප් කමිටුවේදී අනාවරණය වූ බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles