“ශ්‍රී ලංකන්” ගුවන් මගීන්ට ලුණු ගම්මිරිස් දීම නවතයි

ඉකුත් වසරේ අගභාගයේ සිට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සිය ගුවන් යානාවල ආර්ථික පන්තියේ මගීන් සඳහා පිරිනමන ආහාරවලට ගම්මිරිස් සහ ලුණු පැකට් ලබාදීම මගීන්ගේ ඉල්ලුම මත පමණක් සිදුකරන බව වාර්තා වෙනවා.

කෙසේ නමුත් ආර්ථික පන්තියේ මගීන් සඳහා පිරිනමන ආහාරවලට ලුණු හා ගම්මිරිස් පැකට් ලබාදීම නවත්වා ඇතත් ව්‍යාපාරික පන්තිය සඳහා මෙම නිෂ්පාදන ලබාදීම සිදු කරන බව සඳහන්.

මීට හේතුව ලෙස ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ ආර්ථික පන්තියේ ගමන් කරන මගීන්ගෙන් බහුතරයක් ගම්මිරිස් සහ ලුණු භාවිතා නොකරන බව අභ්‍යන්තර සමීක්ෂණයකින් තහවුරු වූ නිසා එම නිෂ්පාදනයන් ඉල්ලුම පරිදි ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles