කෝටි ගණනින් බදු මුදල් ගෙවීම පැහැර හැරලා

විවිධ සමාගම්, ආයතන ඇතුළු පුද්ගලයන් 4479ක් රුපියල් කෝටියක් හෝ ඊට වැඩි මුදලකින් රජයට බදු මුදල් ගෙවීම පැහැර හැර ඇති බව තොරතුරු අධ්‍යයනවලදී පෙනී යතැයි පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා හා සංඛ්‍යාන අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරළ අනාවරණය කරනවා.

ඊට මත්පැන් නිෂ්පාදන ආයතන රැසක්ද ඇතුළත් වන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

රුපියල් කෝටි පනහේ සිට කෝටි සියය දක්වා බදු මුදල් පැහැර ඇති සංඛ්‍යාව 88ක් වන අතර කෝටි 100ට වැඩි ගණනින් බදු මුදල් පැහැර හැර ඇති සංඛ්‍යාව 90 ක්.

කෝටි පහේ සිට කෝටි දහය දක්වා මුදලින් බදු මුදල් පැහැර හැර ඇති සංඛ්‍යාව 632ක් බවත් රුපියල් කෝටි දහයේ සිට කෝටි 30 දක්වා බදු මුදල් පැහැර හැර ඇති ඇති සංඛ්‍යාව 457 ක් බවත් සඳහන්.

රුපියල් කෝටි තිහේ සිට රුපියල් කෝටි පනහ දක්වා බදු මුදල් පැහැර හැර ඇති සංඛ්‍යාව 104ක්.

මෙම පිරිසෙන් කෝටියේ සිට එක්කෝටි පනස් ලක්ෂය දක්වා බදු මුදල් පැහැර හැර ඇති සංඛ්‍යාව 3108 ක් බවද මහාචාර්යවරයා පෙන්වා දෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles