අනධ්‍යන සේවක වර්ජනයේ අවසන් තීරණය අද

සිය වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් අද (04) දිනයේ ගන්නා බව විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින් කියා සිටිනවා.

විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුවේ සම සභාපති ධම්මික ප්‍රියන්ත සඳහන් කළේ, සිය වෘත්තීය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග ඊයේ (03) විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බවයි.

එම සාකච්ඡාවේ දී එකඟ වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේ සිය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සමග සාකච්ඡා කර ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද දැනුම්දෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles