රජයේ වැටුප් වැඩිකිරීම පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ තීරණය

මෙම වසර තුළ රාජ්‍ය සේවකයින්ට නැවත වැටුප් වැඩි කිරීමක් සිදුකළ නොහැකි බව ජනාධිපතිවරයා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇතැයි කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා පශු සම්පත් සංවර්ධන අංශයට අයත් සේවක මණ්ඩල කිහිපයක් නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති නිලධාරින් සමග ඔවුන්ගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඊයේ (15) සිදු කළ සාකච්ඡාවේ දී අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

එහිදී එම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් ඉදිරිපත් කළ ගැටලු රැසකට විසඳුම් ලබා දීමට එකඟත්වය පළ වී ඇති අතර, මෙම වසර තුළ නැවත වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දෙන ලෙස සියලු වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයින් අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලිමක් කර ඇතැයි සඳහන්.

ඊට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත්තේ නැවත රජයේ සේවකයින් සඳහා වැටුප් වැඩිවීමක් සිදුවන්නේ ලබන වසරේ දී වන අතර මෙම වසර තුළ නැවත වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු කළහොත් රට ආර්ථික වශයෙන් නැවතත් කඩා වැටීමකට ලක්විය හැකි බවය.

මේ වසරේ දී රාජ්‍ය සේවකයින්ට රු 10,000ක වැටුප් වැඩිවීමක් සිදුවුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles