බන්ධනාගාර නියාමකවරිය මරන්න ජේලර්වරියගෙන් කොන්ත්‍රාත්තුවක්

ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ ජේලර්වරියක් එම බන්ධනාගාරයේම බන්ධනාගාර නියාමකවරියක් ඝාතනය කිරිම සදහා කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබාදුන් බව කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇතැයි ගාල්ල පොලිසියේ සුළු පැමිණිලි අංශය පවසනවා.

විවිධ අපරාධ සම්බන්දයෙන් ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින කාන්තා රැඳවියකට අදාළ ජේලර්වරිය විසින් මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාදි ඇති බව බන්ධනාගාර නියාමකවරිය විසින් පොලිසියට කරණු ලැබු පැමිණිල්ලේ සදහන්.

බන්ධනාගාර නියාමකවරිය ඝාතනය කිරිම සදහා ජේලර්වරිය විසින් තමන්ට කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දුන් බවට එම කාන්තා රැදවිය විසින් වෙනත් කාන්තාවකට පවසා ඇති අතර ඇය විසින් ඒ පිළිබඳව බන්ධනාගාර නියාමකවරියට දැනුම් දි ඇති බව පොලිසිය වාර්තා කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles