ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමේ සැලැස්ම අද ප්‍රකාශ කෙරේ

වාහන ආනයන සීමා ලිහිල් කිරිම සම්බන්ධයෙන් වන සැළැස්ම අද (15) ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දෙවන ඇගයිම් වාර්තාවට අනුව මේ වසරේ තෙවන කාර්තුවේදී පොදු මගී ප්‍රවාහනයට අවශ්‍ය වාහන සහ විශේෂ කාර්ය සඳහා අවශ්‍ය වන වාහන ආනයන සීමා ලිහිල් කිරීමටද කටයුතු කෙරේ.

එමෙන්ම මේ වසරේ සිව්වැනි කාර්තුවේ සිට 2025 වසර දක්වා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය ඇතුළු අනෙකුත් වාහන ආනයනයට අවශ්‍ය පොදු සැලසුම නිකුත් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles