ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට ගොඩබිමින් යා කිරීම ගැන ජනපති කතා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ගොඩබිම් සම්බන්ධතාවක් ඇති කිරීම සඳහා පූර්ව ශක්‍යතා අධ්‍යයනය මේ වන විට සිදුකර අවසන් බව ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

සම්පූර්ණ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට නියමිත බවද ඔහු පැවසුවා.

අතිරික්ත පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ඉන්දියාවට අලෙවි කිරීමට සාකච්ඡා කරමින් පවතින බවත්, දෙරට අතර විදුලි රැහැන් සබඳතාවක් ඇති කිරීම ගැන ශක්‍යතා අධ්‍යන සිදුවන බවත් වාර්තා වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles