ජනපතිගේ වැය ශිර්ෂය කෝටි සිය ගාණකින් වැඩි කරන්න යයි

ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය වෙනුවෙන් අමතරව රුපියල් කෝටි 875 ක පරිපූරක මුදලක් ගෙවිය යුතු බවට වූ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ අලුත්ම න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

අදාළ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියට ලබන 18 වැනිදා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

මෙම වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 වන දිනෙන් අවසන් වන මුදල් වර්ෂයේ ප්‍රයෝජනය සඳහා රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් හෝ රජයට අයත් අනෙකුත් ඕනෑම අරමුදලකින් හෝ මුදලකින් හෝ රජය ගන්නා ඕනෑම ණය මුදලකින් හෝ මෙම මුදල ගෙවිය යුතු බවටද එම යෝජනාවේ ඇතුළත් වෙනවා.

මෙම යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේද අනුමැතිය ලැබී ඇති අතරද යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත්තේ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන විසිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles