ලිට්‍රෝ මිල අඩුකෙරේ

ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පහත දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිල්නඩරයක මිල රුපියල් 150කින් අඩු කර ඇති අතර එහි නව මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 3790ක් ලෙසයි.

කිලෝ ග්‍රෑම් 5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 60කින් අඩු කර තිබෙන අතර නව මිල රුපියල් 1522ක් ලෙස සඳහන්.

කිලෝ ග්‍රෑම් 2.3 ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 712ක් දක්වා පහත දමා ඇති අතර එය රුපියල් 28කින් අඩු කර ඇතැයි ලිට්‍රෝ සමාගම දැනුම් දෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles