අද රන් මිල

මෙරට රත්තරන් වෙළඳපොළ මිල ගණන් අනුව අද (30) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 178,000ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

කැරට් 24 රන් පවුමක මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 192,500ක් ලෙසයි.

ඊයේ (29) දිනයට සාපේක්ෂව අද දිනයේ රන් මිලේ වැඩිවීමක් සිදුවී නැහැ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles